Begijnendijk plaatst nieuwe kledingcontainers voor het goede doel

Sinds half september 2016 telt Begijnendijk 24 dezelfde kledingcontainers, waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de derde en vierde wereld te steunen. Deze nieuwe containers werden op maandag 10 oktober 2016 officieel ingehuldigd.

Begin vorig jaar gingen de leden van Beweging.net Begijnendijk en Reik elkaar de Hand op pad om na te gaan of alle kledij die terecht komt in kledingcontainers gebruikt wordt ten voordele van een goed doel. Het antwoord op de vragen ‘Waarvoor wordt de kleding die je achterlaat in de kledingcontainers in Begijnendijk gebruikt?’ en ‘Waar komen de opbrengsten van deze containers uiteindelijk terecht?’ bleek niet zo eenvoudig! In Begijnendijk stonden immers 24 kledingcontainers in allerhande kleuren en vormen, waarvan dertien containers werden uitgebaat door verschillende commerciële instanties en elf door humanitaire organisaties.

Geïnspireerd op een gelijkaardige samenwerking in de gemeente Boutersem en op vraag van de leden van Beweging.net Begijnendijk en Reik elkaar de Hand stelde de Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit (GRIS) voor te werken via een samenwerkingsverband dat werd opgericht in samenwerking met EcoWerf, de intercommunale voor afvalverwerking. Het gemeentebestuur en EcoWerf schaarden zich graag achter dit initiatief en ondertussen werden de kledingcontainers in de gemeente vervangen door containers ten voordele van drie humanitaire organisaties, nl. De Kringwinkel Hageland, Oxfam Solidariteit en Wereldmissiehulp.

Om deze samenwerking voor iedereen extra duidelijk te maken, werden op het Begijnendijkse grondgebied overal dezelfde containers geplaatst, nl. een grijze container met vermelding van de logo’s van de betrokken actoren. Allen wenden zij de opbrengsten aan ten voordele van goede doelen voor de mensen in de derde en vierde wereld. Zo gebruiken de medewerkers van De Kringwinkel Hageland het textiel om lokaal te hergebruiken of te investeren in tewerkstelling voor zij die vandaag moeilijker een job kunnen vinden.

Sinds half september 2016 telt Begijnendijk dan ook 24 dezelfde kledingcontainers, waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de derde en vierde wereld te steunen. ’t Pleintje, gelegen ter hoogte van Betekomsesteenweg 10-12 te Begijnendijk.

Bron: www.begijnendijk.be

Geen reactie's

Geef een reactie