Braziliaanse Bamboe bakkerij

Camburi, gelegen te midden van het nationaal park Serra do Mar, heeft door zeer strenge restricties die de milieuwetgeving oplegt te kampen met zware armoede. Jarenlang leefde de lokale bevolking in de jungle van kleinschalige akkerbouw en visserij maar dit veranderende door wetgeving rond natuurbehoud. Nu staan er hoge boetes op deze activiteiten.

Een tweetal grootgrondbezitters kochten grote stukken grond op van de ongeletterde lokale bevolking zonder dat ze zich hiervan bewust waren. Tot op heden is Camburi in handen van deze twee grootgrondbezitters en woont de lokale bevolking illegaal op andermans gronden waardoor men weinig geld noch moeite investeert in huizenbouw.

De strenge restricties van het Nationaal Park, het niet bezitten van gronden en de afgelegen ligging van het dorp waardoor er maar beperkte mogelijkheden tot een inkomen zijn, heeft de situatie in Camburi de laatste jaren verergerd. Tot op heden zijn er nog altijd geen water- of rioleringsvoorzieningen waardoor vervuild rivierwater kinderen vaak ziek maakt. Ook zijn er problemen rond drugs en drankmisbruik.

Gelukkig is de aanpak van het park Serra Do Mar de laatste jaren beetje bij beetje veranderd. Het beleid is nu vooral toegespitst op (natuur)educatie in plaats van natuurbehoud. Ook heeft het nationaal park enkele projecten opgestart ter verbetering van de levensomstandigheden in Camburi. Zo werd er reeds een coöperatie opgezet voor de vissers, wil men de hygiënische omstandigheden verbeteren door wc´s met septische put te installeren en wordt er volledige medewerking gegeven aan het Bamboostic project.

Dit project, opgericht door VZW Bamboostic focust zich zowel op ecotoerisme en bamboe. Er is een constante wisselwerking aanwezig tussen deze twee elementen. Zo kan bijvoorbeeld een mooi bamboegebouw van invloed zijn op het aantrekken van toerisme. De infrastructuur voor toeristen kan dan ook in bamboe opgetrokken worden.

Wereld Missie Hulp steunt dit project financieel zodat er een bakkerij en gemeenschapskeuken kan gebouwd worden. Er worden natuurlijke en lokale materialen gebruikt zoals bamboe en leem. Zo wordt het gebruik van tropisch hardhout vermeden. De werken zullen door plaatselijke krachten worden uitgevoerd, waarbij er tevens zal voorzien worden in een opleiding in bouwen met bamboe voor nieuwe generaties.

Geen reactie's

Geef een reactie