De emancipatie van jonge radiomakers in Peru

Radio heeft wereldwijd een groot bereik. Het is een krachtig middel dat diverse stemmen laat horen en een breed publiek aanspreekt. Ook vzw Chico Latino zet dit medium in. Deze organisatie helpt Peruviaanse kinderen en jongeren uit achtergestelde wijken en bergdorpen. Onder het motto ‘al spelend leren’ geven ze hen een kans op een betere toekomst, zo ook met de gemeenschapsradio. Welke dag beter dan de internationale dag van de radio, om dit project aan jullie voor te stellen.  

In Peru moeten kinderen uit achtergestelde buurten vaak, naast naar school gaan, ook werken of helpen in het huishouden. Hierdoor gaan ze onregelmatig naar de lessen en dat verkleint hun toekomstkansen. Chico Latino biedt een veilige plek aan waar kinderen buiten de schooluren terechtkunnen voor huiswerkbegeleiding, educatieve spelen en innovatieve projecten. Ook ondersteunen ze de ouders tijdens huisbezoeken en vormingsavonden.

Naast de kinderwerking startte Chico Latino in 2018 met een aangepast jongerenprogramma. De organisatie merkte dat jongeren steeds vaker afhaakten. Ze ontwikkelen met ouder worden andere interesses en hebben daardoor nood aan nieuwe activiteiten. Met ondersteuning van Wereld Missie Hulp werd het radioproject opgestart.

De jongeren van Chico Latino maken een maandelijkse radioshow rond een zelfgekozen thema. Ze ontpoppen zich tot echte reporters en interviewen mensen uit hun gemeenschap. Op die manier ontdekken ze wat er leeft en maken ze radio die aansluit bij de lokale realiteit.

De gemeenschapsradio geeft de jongeren een platform waar ze sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen, hun stem kunnen laten horen en hun ideeën en ervaringen kunnen delen. Het is een mooi initiatief dat deze jongeren emancipeert en engageert binnen hun gemeenschap en in de bredere samenleving.

Geen reactie's

Geef een reactie