Wat doet WMH voor vluchtelingen?

Nog nooit zijn er zoveel mensen op de vlucht geweest als nu.

 

Wereldwijd verlieten

65,3 miljoen* mensen

hun thuis als gevolg van conflict en vervolging.

 

Dat betekent dat 1 op de 113 mensen ontheemd is.

WMH zet zich in voor vluchtelingen in België, maar ook elders in de wereld.

 

*Bij deze 65,3 miljoen rekent de UNHCR zowel asielzoekers, vluchtelingen en binnenlands ontheemden (mensen die op de vlucht zijn binnen hun eigen land)

Bron van deze cijfers is het Global Trends rapport van de UNHCR

opvang-asiel-rode-kruis

Vluchtelingen in België

Momenteel zijn er zo’n 24.000 officiële asielzoekers in België.

Zij worden opgevangen in opvangcentra van Fedasil, het Rode Kruis, andere organisaties en individuele opvangplaatsen, georganiseerd door het OCMW en ngo’s.

 

Wat doet WMH voor vluchtelingen in België?

WMH steunt verschillende opvangcentra in België met hulpgoederen, waaronder dekens, schoenen, buggy’s, kinderbedjes, fietsen, tandenborstels en speelgoed.

Vluchtelingen in Syrië

De Syrische burgeroorlog (of Opstand in Syrië)  begon als een gewapende opstand en protesten van diverse groepen en fracties in 2011. In juni 2014 veranderde de oorlog, omdat de militanten van IS (Islamitische Staat) begonnen met hun strijd voor een eigen kalifaat.

Tot nu toe vluchtten al meer dan 4 miljoen Syriërs het land uit. Binnen Syrië alleen al, zijn er meer dan 6 miljoen mensen op de vlucht.

 

Wat doet WMH voor vluchtelingen in Syrië?

WMH steunt het werk van SOS Syrian Children, een hulporganisatie die actief is in Syrië en in het grensgebied van Turkije. In 2013 verzond de organisaties met de hulp van WMH drie containers met hulpgoederen naar Aleppo.

Omdat de situatie in Syrië steeds verder verslechterde, veranderde SOS Syrian Children vanaf 2014 hun werkwijze. Waar de organisatie eerst als principe had om geen geld naar Syrië te sturen, blijkt dat nu net de enige mogelijkheid om de mensen daar te helpen. SOS Syrian zamelt dan ook geld in en koopt daarmee hulpgoederen aan in Syrië en in het grensgebied van Turkije. Zo kunnen zij beter inspringen op de acute noden van de mensen. Sinds 2014 geeft WMH financiële steun aan SOS Syrian Children.

 

Lees meer over dit project in Syrië

Vluchtelingen wereldwijd

Waar komen deze 65,3 miljoen vluchtelingen vandaan?

Naast de oorlogen die regelmatig in de media verschijnen, zijn er wereldwijd nog tientallen andere conflicten (zie kaart). WMH steunt in een groot aantal van deze landen ontwikkelingsprojecten, die ten goede komen aan de lokale bevolking, maar ook aan vluchtelingen die daar op dat moment verblijven.

kaart-conflictenteller-31-10-16

Tanzania

Fracarita International voorziet dagelijks 500 Burundese vluchtelingen die in kampen in Tanzania verblijven van dringende medicatie en voeding. De organisatie richt zich daarbij vooral op kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. WMH steunt de hulp aan deze vluchtelingen financieel.

Jordanië

The Hope Project helpt vluchtelingen in Jordanië met het verwerken van hun opgelopen trauma’s. De focus ligt hierbij op kinderen en jongeren. In de winter is het in de regio waar zij actief zijn erg koud en daarom startte de organisatie een programma voor het uitdelen van winterhulp aan zo’n 200.000 vluchtelingen. WMH steunt de aankoop van gaskachels en –flessen voor 50 families.

Het Rode Kruis

De chaos van conflicten verscheurt ontelbare gezinnen. Familieleden vluchten in verschillende richtingen en raken geliefden kwijt. Door middel van het internationale Rode Kruisnetwerk spoort Rode Kruis-Vlaanderen vermiste personen op en herstelt het contact tussen familieleden. WMH steunt het opsporingswerk van het Rode Kruis financieel.

portret

De vluchtelingenstroom in cijfers

  • Meer dan de helft van alle vluchtelingen is kind (51%)
  • In 2015 ving Europa meer dan 1 miljoen (van de 65,3 miljoen) vluchtelingen op.
  • Echter de meeste vluchtelingen worden opgevangen in de eigen regio of in de buurlanden. Bijvoorbeeld in Libanon dat de meeste vluchtelingen opvangt in vergelijking tot haar eigen bevolkingsaantal: 183 vluchtelingen per 1.000 inwoners.
  • Wereldwijd ving Turkije het grootste aantal vluchtelingen op in 2015, namelijk 2,5 miljoen

Waarom zijn er juist nu zoveel vluchtelingen?

 

Conflicten waardoor mensen op de vlucht slaan duren langer voort (Somalië, Afghanistan).

 

Er is een toename van nieuwe of opnieuw oplaaiende crisissituaties (Syrië, Zuid-Soedan, Jemen, Burundi, Oekraïne, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo).

 

Er is een daling van het aantal gevallen waarin oplossing worden gevonden voor vluchtelingen en binnenlands ontheemden. Zo konden in 2015 maar 201.400 vluchtelingen terugkeren naar hun land van herkomst.

meisje-op-stoepje