Een huis voor onze kinderen

In 2015 openden Lieve De Keyser en Hyppo Mayuba van vzw Mama Lufuma een opvanghuis voor jonge moeders en hun kinderen, in de Congolese havenstad Matadi. Hun project is uniek in zijn soort en vangt vandaag meer dan tien jonge vrouwen op. Tijdens hun verblijf leren zij stilaan op eigen benen te staan.

In Congo is het leven van een jonge moeder niet eenvoudig. Er is veel geweld en vaak worden vrouwen in de steek gelaten door hun partner. Bovendien is werk vinden in Matadi moeilijk, en een opleiding combineren met de zorg voor een kindje is dat evenzeer. Zo belanden jonge vrouwen op straat of voelen ze zich gedwongen om hun kind af te staan.

Hyppo Mayuba is maar al te bekend met deze problematiek, want ook zijn eigen moeder werd er mee geconfronteerd. Toen de stad Matadi hem en zijn vrouw Lieve vroeg of ze een project wilden oprichten voor jonge moeders, twijfelden ze geen seconde. Hun organisatie werd Mama Lufuma gedoopt, een verwijzing naar Hyppo’s sterke moeder

Door jonge moeders op te vangen, krijgen ze de kans op een betere toekomst. 

Door jonge moeders en hun kinderen op te vangen in een huiselijke sfeer, geeft Mama Lufuma hen de kans op een betere toekomst. Tijdens hun verblijf hebben de meisjes tijd om hun onderwijs af te maken of een opleiding te volgen. De meisjes die dat willen, kunnen in het opvanghuis een opleiding snit en naad volgen. Voor de allerjongsten is er kleuteronderwijs voorzien.

Het opvanghuis zorgt ook voor leven in de buurt. Zowel de opleiding als het kleuteronderwijs staan open voor buurtbewoners. Daarnaast worden er in het opvanghuis regelmatig opleidingen rond gezinsplanning en hygiëne georganiseerd. Dat laatste is mogelijk door het sanitaire blok van het opvanghuis, dat gebouwd wordt met de steun van Wereld Missie Hulp.

Dit artikel is een online versie van het stuk dat verscheen in themanummer ‘Sterke vrouwen’ van ons MERCIE-magazine dat in december 2019 verscheen. Lees zeker ook onze andere artikels over projecten voor en door vrouwen.  

Geen reactie's

Geef een reactie