Eerlijk werk in een duurzame wereld

Geert Noels heeft geen introductie meer nodig. De econoom is niet meer weg te denken uit de Vlaamse media. In zijn columns en boeken bespreekt hij economische problemen waar onze wereld mee geconfronteerd wordt en reikt hij oplossingen aan. Wij spraken met hem over eerlijk werk, duurzame groei, en de rol die organisaties zoals WMH hierin kunnen spelen.

U pleit in uw werk voor een meer duurzame economie. Welke rol speelt eerlijk werk hier in?

“Volgens mij is eerlijk werk een logisch gevolg van een meer duurzame en evenwichtige economie. In die economie is er niet alleen aandacht voor groei en winst, maar ook voor de impact die de economie heeft op onze sociale omgeving en op het klimaat. Op dit moment zien we steeds meer grote organisaties met duizenden werknemers. Dat kan ontmenselijkend werken.”

“Eerlijk werk betekent voor mij ook heel wat meer dan de regels in een arbeidsovereenkomst. Het gaat vooral om een houding van wederkerigheid, waarbij je de ander behandelt zoals je ook zelf behandeld wilt worden. In andere landen gelden vaak andere arbeidsvoorwaarden, maar zo’n algemeen principe begrijpt iedereen.”

“Eerlijk werk is wederkerig.”

De voorbije decennia is er in heel wat groeilanden een grote middenklasse ontstaan. Toch leven en werken heel wat mensen er nog steeds in moeilijke omstandigheden. Hoe ziet u dit evolueren?

“De afgelopen dertig jaar is er in een aantal landen heel wat vooruitgang geboekt. De armoede is teruggedrongen en de arbeidsomstandigheden zijn verbeterd. Dit betekent niet dat er geen struikelblokken meer zijn. Ook het politieke systeem speelt een rol. Ik denk niet dat je in bijvoorbeeld Noord-Korea van waardig werk kan spreken. Laten we bovendien niet vergeten dat er ook in het Westen nog steeds armoede bestaat.”

“Het is belangrijk dat we mensen uit groeilanden niet stigmatiseren. Als we onze Westerse opvattingen omtrent eerlijk werk zouden opleggen in deze landen, kan dit het hele economische systeem ontwrichten. Westerse bedrijven die in deze landen actief zijn, moeten niet oordelen maar het goede voorbeeld geven.”

“Uiteindelijk is economie steeds een evenwichtsoefening. Het is een spel waar miljarden mensen aan deelnemen. Het ergste dat je kan overkomen, is dat je helemaal niet mee mag spelen. Laten we dus vooral niet te snel oordelen over ‘slechte’ jobs of de mensen die ze uitoefenen.”

Volgens de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties is het belangrijk dat de economie van de minst ontwikkelde landen elk jaar zeven procent groeit. Wat vindt u hier van?

“Ik ben kritisch over zo’n vaste getallen. Bepaalde landen hebben de voorbije jaren een grote inhaalbeweging gemaakt, maar dit kan tijdelijk zijn. Groei is ook niet wenselijk wanneer er tegelijkertijd milieuschade of een schuldenberg ontstaat, want dat gaat ten koste van de volgende generatie. Echte groei moet duurzaam zijn. Ook factoren zoals demografie zijn belangrijk. In landen waar het bevolkingscijfer daalt, is hoge groei onrealistisch.”

“Echte groei is duurzaam.”

In uw nieuwste boek bent u kritisch over de schaalvergroting die u ziet in de non-profit sector. Denkt u dat organisaties zoals Wereld Missie Hulp nog steeds het verschil kunnen maken?

“Ik ben zeker niet tegen het werk van non-profits. Maar hoe groter een organisatie wordt, hoe meer bureaucratie er bij komt kijken. Zo zal een grote non-profit verder af staan van de mensen die ze probeert te helpen. Daar zijn verschillende oplossingen voor. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld partnerschappen aangaan met kleinere organisaties.”

Dat is precies wat we bij Wereld Missie Hulp doen!

“Dat is goed om te horen!”

Meer weten over de economische visie van Geert Noels? Lees dan zeker zijn nieuwe boek, Gigantisme, dat te verkrijgen is in je plaatselijke boekhandel.

Dit artikel is een online versie van het stuk dat verscheen in themanummer ‘Eerlijk werk‘ van ons MERCIE-magazine dat in april 2020 verscheen. Lees zeker ook onze andere artikels over projecten om kansen voor eerlijk werk te creëren.  

Geen reactie's

Geef een reactie