Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over het werk van WMH? Kijk hieronder en hopelijk vind je het antwoord dat je zoekt! Als je vraag er niet bij staat, kan je ons contactformulier invullen en krijg je zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

Stuurt WMH mijn kleding rechtstreeks naar arme mensen?

WMH stuurt een deel van de kleding inderdaad naar ontwikkelingslanden of behoeftigen in eigen land. De realiteit is dat er minder en minder specifieke vragen naar kledij zijn en steeds meer vragen naar financiële ondersteuning. Mensen zijn soms beter af met structurele steun dan met (louter) kledij.

Daarom verkoopt WMH een ander deel van de gedoneerde kledij aan zorgvuldig gescreende opkopers die ons de nodige geldelijke middelen bezorgen om projecten financieel te ondersteunen (en om onze eigen onkosten te dekken).

Vooraleer we samenwerken met deze bedrijven worden zij onderworpen aan een ethische screening. Uiteraard werkt WMH enkel met sorteerbedrijven die OVAM geregistreerd zijn. Op die manier zijn we er alvast zeker van dat zij over de nodige vergunningen beschikken om kleding te verwerken. Ook zien we erop toe of deze bedrijven humanitaire projecten steunen, zoals ze zelf aangeven. Jaarverslagen worden opgevraagd, foto’s worden verkregen. Bovendien letten we er op of de sortering zorgt voor plaatselijke tewerkstelling. Vaak door laaggeschoolden die moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt werk vinden. Hoe meer een opkoper zich inzet voor de derde en vierde wereld, hoe meer kleding en schoenen we er aan verkopen.

Hoe duurzaam is het werk van WMH?

Bij WMH staat duurzaamheid hoog in het vaandel. We zetten steeds meer in op hergebruik, recyclage en upcycling (het herwerken van een ‘afgedankt’ product tot een ander ‘nieuw’ product). Door de inbreng van WMH krijgen materialen – in gewijzigde vorm – een nieuwe bestemming.

 

Ook bij onze projectwerking speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Onze projectencommissie toetst de ingediende hulpaanvragen onder andere op duurzaamheid. Projecten moeten financieel sterk genoeg staan om ook zonder hulp van WMH in de toekomst voort te bestaan. Bij de uitvoering van het project kiezen we voor de keuze die ecologisch gezien het meest verantwoord is.

Kan ik bij jullie balen kledij aankopen?

We screenen zorgvuldig de opkopers / sorteerbedrijven die zich bij ons aanbieden, aan de hand van onze ethische code voor opkopers.

Uiteraard werkt WMH enkel met sorteerbedrijven die OVAM geregistreerd zijn. Op die manier zijn we er alvast zeker van dat zij over de nodige vergunningen beschikken om kleding te verwerken. Ook zien we erop toe of deze bedrijven humanitaire projecten steunen, zoals ze zelf aangeven. Jaarverslagen worden opgevraagd, foto’s worden verkregen. Bovendien letten we er op of de sortering zorgt voor plaatselijke tewerkstelling. Vaak door laaggeschoolden die moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt werk vinden. Hoe meer een opkoper zich inzet voor de derde en vierde wereld, hoe meer kleding en schoenen we er aan verkopen.

Biedt WMH ook noodhulp?

WMH biedt inderdaad ook noodhulp:

Financieel: een financiële bijdrage voor aankoop van hulpgoederen ter plaatse.

Materieel: kledij of andere hulpgoederen.

Logistiek: als het mogelijk is helpen we ook bij de verzending van goederen.

 

Als het om noodhulp gaat, werken vaak samen met organisaties die ter plekke werken, zoals Caritas International. Zij hebben medewerkers ter plaatse en kunnen de noden het beste inschatten. In de mate van het mogelijke proberen wij in te spelen op hun hulpvragen.

 

WMH is er echter ook voor kleinere organisaties of vzw’s die een project hebben lopen in het getroffen land. Ook naar hun noden luisteren we graag en ook zij kunnen een aanvraag indienen voor projectsteun.

Mag ik ook kleren en schoenen geven, die hersteld moeten worden?

Natuurlijk hebben we het liefst kledij die nog in degelijke staat is. Daar kunnen we de mensen het best mee helpen. Bij verkoop levert die ook de beste prijs op, waardoor we meer middelen hebben om projecten te steunen.

 

Kledij van mindere kwaliteit kan ook dienen, maar wordt opgekocht voor een veel lagere prijs en uiteindelijk versneden en verwerkt tot bv. isolatiemateriaal.

Mag ik ook andere goederen aan jullie schenken?

Ja, ook andere goederen zijn welkom. Bekijk wel even deze lijst om te zien welke goederen we wel en niet aannemen. Ook kan het zijn dat we bepaalde goederen toch niet aannemen, omdat er bijvoorbeeld te veel voorraad is en de vraag te klein.

 

Dus neem altijd eerst contact op met WMH voordat je goederen komt aanleveren. Dan weet je zeker dat we met jouw goederen een ander kunnen helpen!

Versturen jullie alleen hulpgoederen of helpen jullie ook financieel?

WMH is internationaal bekend voor de verzending van humanitaire goederen naar landen wereldwijd, met een grote focus op Afrika. Dat zijn kledij en goederen die jij aan WMH doneert of die particulieren en organisaties aanleveren voor verzending naar een bepaalde bestemming.

 

Echter de hulpvragen die WMH krijgt, verschuiven steeds meer naar financiële middelen. Precies daarom is ook de werking van WMH deels in die richting geëvolueerd en krijgen steeds meer projecten (ook) financiële steun.

Op welke manier zorgt WMH dat het geld en de hulpgoederen op de juiste plaats terecht komen?

In de eerste plaats is er een screening van de organisaties en de aangeboden projecten. Met de hulp van ons netwerk en vanuit onze eigen knowhow kunnen we vrij accuraat nagaan of een aanvrager bonafide is. Bovendien wordt teruggegrepen op de geschiedenis van de aanvrager, omdat ook die veel vertelt over de stabiliteit van de organisatie en haar projectwerking.

 

Bij goedkeuring van het project is de aanvrager ook verplicht om WMH grondig te informeren met verslagen, facturen en beeldmateriaal over het verloop en de afwerking van het project: bijv. facturen van de aangekocht hulpgoederen, foto’s van aankomst en gebruik van geschonken goederen, foto’s van voltooide bouwwerkzaamheden enz.

 

Onze eigen verzendingsdienst staat garant voor een vlotte afhandeling van de planning en administratie van de verzendingen.

Kan iedereen een aanvraag voor projectsteun indienen?

In principe kan elke organisatie of particulier die één of meerdere projecten heeft lopen in een ontwikkelingsland een projectsteun aanvragen bij WMH. Vervolgens screent WMH de organisatie en haar werking. Daarna kijken we of het project waarvoor de organisatie steun vraagt, voldoet aan de vereisten, waarden en normen van onze ethische code projectwerking. Onze professionele projectencommissie beslist vervolgens op die basis of de projectindiener de gevraagde steun krijgt.

In welke landen is WMH actief?

In principe is WMH wereldwijd actief in ontwikkelingslanden, al hangt die activiteit samen met de ingediende en goedgekeurde projecten.

 

Bekijk hier de lijst met landen waar we in 2016 projecten steunden en/of hulpgoederen naar verzonden.

Helpt WMH ook mensen in België?

Hoewel de focus van WMH op de Derde Wereld ligt, kunnen en willen wij niet voorbij gaan aan de noden in eigen land. Daarom hebben wij in Boechout onze eigen shop waar we tweedehands kledij aanbieden aan hele lage prijzen.

 

Daarnaast bieden we ook (winter)hulp op vraag van Fedasil of het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), in de vorm van kledij, maar soms ook bedden, matrassen…

Waarom is de rode kledingcontainer in mijn straat verdwenen?

De ophaling van kledij is voor sommige bedrijven een heel lucratieve onderneming geworden. Ook commerciële spelers hebben zich de voorbije jaren hard geprofileerd en zetten steeds meer kledingcontainers waarvoor ze veel geld over hebben.

 

WMH kan niet zulke hoge bedragen betalen voor het plaatsen van een container, want dat zou betekenen dat we minder financiële middelen beschikbaar hebben voor onze ontwikkelingsprojecten. Dat maakt dat in die regio’s waar hoofdzakelijk of uitsluitend voor het geld wordt gekozen, de rode kledingcontainers van WMH (grotendeels) verdwijnen.

 

Dat is natuurlijk heel jammer, omdat commerciële bedrijven vooral geïnteresseerd zijn in het geld dat jouw tweedehands kledij hen oplevert. Wil je dat je oude kledij wel ten goede komt aan mensen die het echt nodig hebben? Kijk dan hier welke rode WMH kledingcontainer er bij jou in de buurt staat.

Hoeveel vrijwilligers werken er bij WMH?

WMH kan rekenen op een groot netwerk van meer dan 250 enthousiaste vrijwilligers over heel Vlaanderen. De meesten onder hen ledigen kledingcontainers of bieden een plaats aan om kledij op te slagen (depots).

 

Zij zijn van onschatbare waarde voor WMH.

 

Wil je ook vrijwilliger worden bij WMH?

We zijn altijd op zoek naar extra vrijwilligers om ons team te versterken. Bekijk hier de mogelijkheden.

 

Is WMH pas opgericht of bestaan jullie al lange tijd?

WMH werd opgericht in 1986 maar vloeide voort uit de werking van Oostpriesterhulp, een organisatie die, onder de begeesterende leiding van pater Werenfried van Straaten, eind 1947 werd opgericht. Een deel van de werking van Oostpriesterhulp bestond uit de inzameling en verdeling van kledij. Dat ging dus in 1986 over in handen van WMH.

 

Intussen is WMH een gevestigde waarde die nog steeds functioneert dankzij jouw kledingdonaties en daarmee broodnodig ontwikkelingswerk kan ondersteunen.

Krijgt WMH subsidie van de overheid?

WMH is een non-profitorganisatie, maar geen NGO. Wij zijn dus niet gesubsidieerd en functioneren dankzij de kledij en giften van particulieren.

 

De opbrengst van de kledingcontainers is voor de organisatie nog steeds van fundamenteel belang. Maar net omdat de kledingophaling steeds verder commercialiseert en we moeten opboksen tegen louter commerciële bedrijven, zijn ook giften steeds belangrijker.

 

Wil je meehelpen en ons financieel steunen?

Werkt WMH samen met andere organisaties?

WMH werkt samen met talloze gemeenten, scholen, sociale organisatie en bedrijven. Bovendien is de organisatie gelinkt aan de 4de pijler en wordt ze gescreend door Ethibel, dat garandeert dat organisaties zuiver en ethisch verantwoord te werk gaan.

Waarin verschilt WMH van andere kledinginzamelaars?

In het straatbeeld zie je veel verschillende kledingcontainers. Zo verschillend als de kleuren (rood, groen, wit enz.) zijn ook de organisaties en bedrijven erachter.

 

De inzameling van tweedehands kledij is niet meer alleen voorbehouden aan non-profitorganisaties zoals WMH, ook commerciële spelers hebben deze markt ontdekt. Zij hebben zich de voorbije jaren hard geprofileerd en zetten steeds meer kledingcontainers waarvoor ze veel geld over hebben.

 

WMH kan niet zulke hoge bedragen betalen voor het plaatsen van een container, want dat zou betekenen dat we minder financiële middelen beschikbaar hebben voor onze ontwikkelingsprojecten. Dat maakt dat in die regio’s waar hoofdzakelijk of uitsluitend voor het geld wordt gekozen, de rode kledingcontainers van WMH (grotendeels) verdwijnen.

 

Dat is natuurlijk heel jammer, omdat commerciële bedrijven vooral geïnteresseerd zijn in het geld dat jouw tweedehands kledij hen oplevert. Wil je dat je oude kledij wel ten goede komt aan mensen die het echt nodig hebben? Kijk dan hier welke rode WMH kledingcontainer er bij jou in de buurt staat.

Staat je vraag er niet bij?

 

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.