Het Apsdaso: meer dan een school

Leven met een handicap in Burkina Faso is geen evidentie. Er zijn weinig voorzieningen voor mensen met een beperking en ze worden er vaak beschouwd als tweederangsburger. Een harde realiteit waar ook dove en slechthorende kinderen dagelijks mee geconfronteerd worden. Sommigen onder hen worden zelfs verstoten en eindigen op straat. Het Apsdaso, een dovenschool in de stad Kaya, brengt hoop voor hen. 

Het Apsdaso is een gemengde school die zowel kinderen met een auditieve beperking als gewone leerlingen opvangt. Dove of slechthorende kinderen kunnen in Burkina Faso niet altijd op hun familie rekenen en schoolgeld betalen is hierdoor onmogelijk. Door de bijdrage van de andere leerlingen heeft de school voldoende financiële middelen om ook kinderen met een beperking op te vangen. 

De opbouw van deze school is een grootse onderneming bestaande uit verschillende deelprojecten. Belangrijk hierbij is het toekomstperspectief dat het project biedt voor zowel de school, als de leerlingen. Zo bouwde de school bijvoorbeeld een café dat de doven runnen. Het biedt na de opleiding werkgelegenheid voor hen en het genereert inkomsten zodat de school kan blijven groeien. Ook brengt de nieuwe waterpomp geld op voor de school. Naast fris water voor de leerlingen en het personeel kunnen buurtbewoners er water komen halen tegen een bescheiden prijs. 

Het afdak dat in samenwerking met WMH werd gebouwd 

Met de financiële steun van onder meer Wereld Missie Hulp plaatste de school een afdak voor broodnodige schaduw en startte ze met de bouw van een polyvalente ruimte. Het Apsdaso vindt dat elk kind recht heeft op opvang en onderwijs, zo ook een kind met een beperking. Dit prachtige initiatief geeft het goede voorbeeld en WMH zet zich graag mee in voor deze missie. 

Met dank aan Amée Zoutberg voor dit artikel. 

Geen reactie's

Geef een reactie