Jaarverslag 2019

WMH is de eerste kledinginzamelaar die inzet op hergebruik van kleding als grondstof. Circulariteit en ontwikkelingssamenwerking hand in hand

Wim Smit, alg. directeur

2019 in cijfers

WMH gaf

 

€575.042

aan projectsteun

WMH gaf materiële, financiële en logistiek steun aan 123 projecten die voldeden aan onze Ethische Code:

WMHJaarverslag2017 aparte pagina's-8

88 projecten in Afrika

15 projecten in Azië

12 projecten in Europa

8 projecten in Latijns-Amerika

De omzet van de WMH-shop was in 2018

 

€26.741

Deze opbrengst ging bijna integraal naar onze projectwerking.

We verstuurden

 

63 containers

container-zee-2019-300x100

over land en zee

Eind 2019 stonden er

 

1361

rode WMH kledingcontainers in Vlaanderen 

We zamelden

 

5.336.603 kg

kleding in

containers van klein naar groot

Antwerpen 1.794.429 kg

West-Vlaanderen 1.002.765 kg

Vlaams-Brabant 886.755 kg

Oost-Vlaanderen 873.664 kg

Limburg 778.990 kg

Archief Jaarverslagen