Jaarverslag 2020

WMH is de eerste kledinginzamelaar die inzet op hergebruik van kleding als grondstof. Circulariteit en ontwikkelingssamenwerking hand in hand

Wim Smit, alg. directeur

Jaarverslag 2020

2020 in cijfers

WMH gaf

 

€216.101

aan projectsteun

WMH gaf materiële, financiële en logistiek steun aan 96 projecten die voldeden aan onze Ethische Code:

WMH__JAARVERSLAG_2020_V1.indd

80 projecten in Afrika

5 projecten in Azië

6 projecten in Europa

5 projecten in Latijns-Amerika

65 verzendingen

containers

In 2020 verzond WMH 586.227 kg. hulpgoederen naar 19 landen

WMH__JAARVERSLAG_2020_V1.indd

Afrika: 477.890 kg.

Oost-Europa: 43.024 kg.

Noord-Amerika: 64.989 kg.

Europa: 324 kg.

Eind 2020 stonden er

 

1274

rode WMH kledingcontainers in Vlaanderen 

We zamelden

 

4.893.824 kg

kleding in

containers van klein naar groot

Antwerpen 1.750.752 kg

West-Vlaanderen 903.130 kg

Vlaams-Brabant 820.207 kg

Oost-Vlaanderen 551.467 kg

Limburg 868.268 kg

Archief Jaarverslagen