Kledingcontainers goede doel bedreigd door commerciële textielophalers

Wil jij dat jouw oude kleren naar het goede doel gaan? Let dan goed op in welke kledingcontainer je ze deponeert. Achter veel kledingcontainers gaan namelijk geen goede doelen schuil, maar commerciële bedrijven. Jouw oude kleren zijn voor hen winst voor eigen zak.

Wie mag kledingcontainers plaatsen?

In Vlaanderen zijn degenen die een kledingcontainer mogen plaatsen verdeeld in twee groepen: de non-profitorganisaties, die je oude kleren inzetten voor het goede doel, en de commerciële textielophalers, voor wie jouw kleren niet meer zijn dan een inkomstenbron.

Dit model bestaat al lange tijd, maar toch treden er de laatste jaren grote problemen op. Voorheen was er plaats voor non-profits én commerciële bedrijven in de textielophaling, maar nu wordt de ruimte voor non-profits zoals WMH steeds kleiner.

Waarom moeten onze rode kledingcontainers in sommige regio’s weg?

Om een kledingcontainer te mogen plaatsen, heb je doorgaans toestemming nodig van de gemeente of de intercommunale (vereniging van gemeentes). De keuze voor een bepaalde container wordt vaak bepaald door een openbare aanbesteding uit te schrijven. Alle textielophalers, zowel non-profit als commerciële, mogen meedoen aan deze aanbesteding.

Wie de aanbesteding wint, wordt meestal bepaald door twee criteria. Enerzijds speelt geld een belangrijke rol (wat houdt de gemeente in kwestie er financieel aan over), anderzijds wordt er gekeken naar de bijdrage op het gebied van sociale tewerkstelling en lokaal hergebruik.

Daardoor komen goede doelen zoals WMH in de problemen.

Wij kunnen namelijk geen vergoeding bieden om een container te mogen plaatsen. Als we dat wel zouden doen, kunnen we minder geld besteden aan de ontwikkelingsprojecten die we steunen. De commerciële spelers op de markt betalen de gemeente wel een bedrag per kledingcontainer per jaar.

Aan het sociale criterium kunnen alleen maar maatwerkbedrijven zoals De Kringwinkel voldoen. De ruimte voor andere, kleinere organisaties zoals WMH wordt dus ingeperkt.

Degene die de aanbesteding wint, krijgt vaak het alleenrecht om in een bepaalde regio containers te plaatsen. Onze rode kledingcontainers, die er misschien al meer dan dertig jaar staan, moeten op dat moment weggehaald worden. Hierdoor daalt de hoeveelheid kleren wat we ophalen en wordt jouw keuze om te bepalen wat er met je oude kleren gebeurt, steeds beperkter.

En nu?

Ondertussen zoeken we actief naar oplossingen en ook jij kan helpen! Ga bewust op zoek naar de rode containers van WMH en doneer zo je kleding aan het goede doel.

Geen reactie's

Geef een reactie