Met handen en voeten lesgeven

Opgroeien in armoede is zwaar. Doof opgroeien in armoede is nog veel zwaarder. Met dit idee in het achterhoofd schreef dr. Goedele De Clerck een lees- en leerboekje gebarentaal voor dove schoolkinderen in Oeganda. Een jaar na de lancering van haar schoolboek blijkt het project een katalysator in de ontwikkeling van dovenonderwijs in het land.

Voorlopig wordt haar boekje, genaamd ‘Anna Goes to School’, slechts op een handvol scholen in Oeganda gebruikt, maar Goedele is apetrots op het resultaat van haar werk. “Het verwerven van een gesproken taal, waarop het lezen is gebaseerd, verloopt voor dove en slechthorende mensen vaak moeizaam. Het is dus belangrijk om hen goed te begeleiden in het leren van een eerste taal en op maat gemaakte schoolboeken zijn daarvoor ideaal.”

In Oeganda zijn er talloze dove kinderen die niet naar school gaan omdat hun ouders daar geen geld voor hebben, omdat er geen gespecialiseerde begeleiding is of omdat mensen niet weten wat de onderwijsmogelijkheden zijn. Die problemen staan in schril contrast met de rijke diversiteit aan gebarentalen op het continent. Om zo’n taal te kunnen leren, moeten de kinderen er wel eerst mee in aanraking komen en dat gebeurt meestal pas op de schoolbanken.

“Hiermee tonen we dat dove kinderen ook naar school kunnen gaan en evenveel toekomstperspectieven hebben als anderen”

Het boekje is het eerste van zijn soort in Oeganda en moet helpen de lokale overheid te sensibiliseren voor de nood aan gespecialiseerd onderwijs. “Hiermee tonen we dat dove kinderen ook naar school kunnen gaan en evenveel toekomstperspectieven hebben als anderen. Uiteindelijk zouden we met dit project alle slechthorende schoolkinderen in het land kunnen bereiken. Maar die droom ligt nu nog wat veraf.”

WMH droeg met veel plezier financieel bij aan dit project, samen met andere partners zoals Schoenen Torfs.

Dit artikel is een online versie van het stuk dat verscheen in themanummer ‘Recht op onderwijs!’ van ons MERCIE-magazine dat in april 2019 verscheen. Lees zeker ook onze andere artikels omtrent recht op onderwijs en welke projecten WMH hieromtrent steunt!

Geen reactie's

Geef een reactie