Onderwijs biedt nieuwe kansen in Mali

In Mali is kwaliteitsvol onderwijs niet voor iedereen bereikbaar. Bijvoorbeeld voor de inwoners van Fintiguila en Touana, twee zeer afgelegen dorpen. Vzw Mali-ka-di besloot daarom in 2011 – in samenwerking met de lokale bevolking – een schooltje te bouwen. Wat klein begon, is inmiddels uitgegroeid tot zes studiejaren. Ook wordt nu de impact op het dorp zichtbaar: armoede vermindert en de inwoners hebben opnieuw een toekomstperspectief.

Mali-ka-di heeft bij de opstart van de school nagedacht over wat de lokale bevolking echt ten goede komt en heeft gekozen voor een ander onderwijssysteem dat tot nu toe werd gebruikt. Met alleen theorie komen de afgestudeerde leerlingen namelijk niet ver op de lokale arbeidsmarkt. Daarom krijgen ze op jonge leeftijd al les in praktische vaardigheden. Naast de gebruikelijke lessen (lezen, schrijven, rekenen en Frans), leren zowel de jongens als de meisjes ook breien, haken, ecologische landbouw en schrijnwerkerij.

Met zichtbaar positief resultaat. Mali-ka-di meldt dat de situatie in Fintiguila sterk is verbeterd in de afgelopen jaren. Door de verkoop van de producten die de leerlingen maken tijdens de les, hebben ze een nieuwe bron van inkomsten aangeboord. Ook geeft het de mensen van het dorp opnieuw een perspectief voor de toekomst om zich verder te ontwikkelen. Dat goede nieuws bereikte niet allen WMH, maar ook het naburige dorp Touana. Op vraag van het dorp gaat Mali-ka-di daar binnenkort een soortgelijk project opstarten.

Lees meer over het project van Mali-ka-di

 

WMH schonk vijf naaimachines voor de nieuw op te starten opleiding kleermakerij en gaf financiële steun.

Geen reactie's

Geef een reactie