Bolivia – Opleiding voor kansarme jongeren

Wat?

VIA Don Bosco wil kwalitatief en integraal technisch- en beroepsonderwijs voor kansarme jongeren aanbieden  in Bolivia.

 

Hoe?

Samen met 8 lokale partnerorganisaties werkt VIA Don Bosco samen om het onderwijsleerproces te verbeteren in zes opleidingscentra. Ook versterken ze het management van deze centra en organiseren ze een actieve begeleiding van studenten naar de arbeidsmarkt dankzij tewerkstellingsdiensten.

 

WMH helpt mee

WMH geeft een financiële ondersteuning aan dit project.

.

Over het werk van VIA Don Bosco
VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt.
Al meer dan 45 jaar bieden zij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van hun projecten. Zo helpen ze hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen ze bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

559624_357701224322009_124670880_n
11052492_843827229042737_5766173697477505556_n

Problematiek
Tegenover relatieve politieke stabiliteit, inclusief beleid en overheidsinspanningen in verband met onderwijs, staan een aantal moeilijkheden waar het Boliviaans onderwijs mee te kampen krijgt. Zo zorgt de grote toename aan schoolgaande jeugd voor grotere klassen en een gebrek aan goed opgeleide leerkrachten in het staatsonderwijs, terwijl de kwaliteitskloof met privéscholen alsmaar groter wordt.  Stedelijke gebieden blijven groeien en de formele economische sectoren hebben moeite om die toestroom op te vangen, waardoor vele jongeren terecht komen bij informele bedrijven die hun arbeidsrechten niet altijd (kunnen) respecteren. De partnerorganisaties van VIA Don Bosco zetten zich daarom sterk in op het ontwikkelen van opleidingen die wél tot (zelf-)tewerkstelling leiden en op begeleiding van jongeren naar waardige loonarbeid.