Congo – Hulpgoederen solidariteitsfonds

Wat?

IVZW SOLFA is een organisatie dat ijvert voor het verbeteren van de leefomstandigheden van vrouwen in Afrika, hoofdzakelijk in centraal-Afrika.

 

Hoe?

In samenwerking met verschillende partners (o.a. KU Leuven) hebben ze verschillende projecten om hygiënische en medische ondersteuning te geven aan vrouwen. Ook investeren ze in sociale en economische leefomstandigheden door vrouwen aan te zetten om zelfondernemend te zijn zodat ze een eigen inkomen krijgen.

 

WMH helpt mee

WMH steunt IVZW SOLFA door een financiële bijdrage voor het verzenden van hulpgoederen.

Over het werk van IVZW SOLFA

SOLFA-international staat voor Solidarité Femmes Africaines. De IVZW werd gecreëerd met dezelfde visie en doelstellingen als het gelijknamige fonds SOLFA, dat sinds oktober 2016 werkzaam is onder de overkoepeling van het Partnership and Academic Development van de K.U.Leuven. Er wordt maximaal gestreefd om de sociale activiteiten via het genereren van lokale winstgevende activiteiten te autofinancieren.

ZxoevNpovTR7QvlgKpIvaQAE3F1ADQrZW0GfOueUolXwX7Sv9ArhcLh7xhKJ9aGaMbc5-pg=s113
P1060826

Problematiek

In Afrika, nog meer dan elders, is de vrouw en haar kinderen “het perpetuum mobile” van de samenleving. En waar armoede de regel is, vervult de vrouw nog meer deze rol van hoeksteen van de familie. Daarom kiest IVZW SOLFA om solidair te investeren in de gezondheid van de vrouw, de economische redzaamheid om voor haar gezin te kunnen instaan en het welzijn van de vrouw.