Ehtiopië – Hulp aan weeskinderen

Wat?

Brothers of Good Works helpt weeskinderen van wie de ouders gestorven zijn aan aids.

 

Hoe?

Via het Orphan Support Department krijgen de kinderen en hun pleegouders psycho-sociale begeleiding, medische hulp en financiële ondersteuning.

 

WMH helpt mee

WMH geeft financiële ondersteuning aan het centrum.

Over het werk van Brothers of Good Works
Organisatie Brothers of Good Works zet zich sinds 1992 in voor mensen die in aanraking zijn gekomen met HIV/aids. Het centrum telt momenteel 32 medewerkers, die samen 3500 mensen ondersteunen en via educatie en voorlichting ruim 35.000 personen bereiken.
De 250 weeskinderen die Brothers of Good Works helpt, wonen in bij familieleden of buurtbewoners. De filosofie van het centrum is namelijk dat kinderen beter kunnen opgroeien in een ‘gewone leefsituatie’ dan in een weeshuis.
Het centrum ondersteunt kinderen op het gebied van opvoeding en school. Daarnaast helpt de organisatie pleegouders economisch zelfstandig te worden, zodat de geboden hulp duurzaam is. Een weeskind blijft gemiddeld twee jaar in het programma, voordat het kind en de pleegouders zelfstandig zijn en geen ondersteuning meer nodig hebben.

weeskinderen project Ethiopie
meisje weeskind project Ehtiopie

Problematiek
In het verleden werd HIV/aids vooral gezien als gezondheidsprobleem. Nu ziet men dat het ook een grote invloed heeft op de ontwikkeling van de economie en het land. HIV/aids beïnvloedt niet alleen het leven van de personen die geïnfecteerd zijn, maar ook  dat van hun kinderen en andere mensen in hun omgeving.

Armoede en gebrek aan kennis zijn de belangrijkste redenen voor HIV-besmetting en verspreiding. Brothers of Good Works richt zich daarom zowel op volwassenen en kinderen die besmet zijn met HIV/aids als de gemeenschap waarin zijn wonen en biedt zowel rechtstreekse hulp als preventieve hulp via voorlichting.