Ethiopië – Geestelijke gezondheidszorg

Wat?

Fracarita International wil de levenskwaliteit verbeteren van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen.

 

Hoe?

De organisatie heeft 32 psychiatrische instellingen over de hele wereld, waaronder één in Gefersa, Ethiopië.

 

WMH helpt mee

Voor de instelling in Ethiopië financiert WMH de bouw van een kippenboerderij. Door het houden van kippen genieten de patiënten betere voeding en hebben ze een dagelijkse taak (de zorg voor de kippen).

Over Fracarita International

Fracarita International is een ngo van de Broeders van Liefde en ondersteunt 32 psychiatrische instellingen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De instelling in Gefersa biedt professionele psychiatrische zorg op residentiële basis voor 200 personen. Het centrum wil een voorbeeldfunctie vervullen voor kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg in Ethiopië.

instelling-gefersa-ethiopie-fracarita
fracarita-project-wmh-geestelijke-gezondheidszorg

Problematiek

De meeste mensen denken bij de Derde Wereld aan ziektes als tuberculose, HIV/aids, malaria en andere tropische ziektes. Echter veel mensen kampen (ook) met een geestelijke aandoening. In ontwikkelingslanden worden geesteszieken vaak door hun familie verstoten wanneer ze ten einde raad zijn en geen hulp kunnen inroepen. De geesteszieken belanden dan op straat. Omdat ze geen professionele zorg krijgen, worden ze meestal nog zieker.