Filipijnen – Hulp voor meervoudig gehandicapten

Wat?

Het Filipijnen Noodfonds (FNF) vzw  helpt meervoudig gehandicapten in de Filipijnen.

Hoe?

FNF vzw ondersteunt het Handicapped Centre Lourdes (HCL) te Manila (Filipijnen).

WMH helpt mee

WMH steunt het centrum financieel.

Over FNF vzw en het HCL

Het FNF bestaat als organisatie sinds 2000 en zet zich in voor de Filipijnen via projecten en noodhulp. Sinds 2008 wordt intens samengewerkt met het HCL. Dit centrum helpt  meervoudig gehandicapten via verzorging en educatie. Het gaat om volwassenen en kinderen die bijvoorbeeld blind en doof zijn, fysisch en mentaal gehandicapt. Zij worden behandeld via dagzorg of verblijven vast in het centrum, omdat ze door hun familie zijn achtergelaten. Het HCL probeert hen zoveel mogelijk een thuis te bieden.

filipijnen project hcl wmh2

Problematiek

In de Filipijnen leven miljoenen gehandicapten, maar de zorg voor hen is uiterst beperkt. Voor meervoudig gehandicapten bestaat er vrijwel geen zorg. FNF vzw wil niet alleen rechtstreeks helpen, maar hoopt ook dat de algemene houding tegenover gehandicapten in de Filipijnen sterk veranderd. Op dit moment heeft het HCL al een voorbeeldfunctie voor de overheid en de bevolking; het toont wat gerealiseerd kan worden en bewijst dat vooruitgang mogelijk en betaalbaar is.