Peru – Busje voor schoolkinderen

Wat?

Oye Lena geeft kinderen in het Andesgebergte (Peru) de mogelijkheid om naar school te gaan.

 

Hoe?

De organisatie heeft verschillende projecten op het gebied van onderwijs, waarmee kinderen uit kansarme gezinnen, etnische minderheden, kinderen met een handicap en kinderen in rurale gebieden geholpen worden.

 

WMH helpt mee

WMH geeft een financiële bijdrage voor de aankoop van een schoolbusje.

Over Oye Lena

De NGO Oye Lena is opgericht in 2013 en heeft een onderwijsproject in Curahuasi, in het hartje van het Andesgebergte op 2.600 meter hoogte. De organisatie wil via onderwijs armoede en sociale ongelijkheid tegengaan. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, ongeacht de eigen mogelijkheden en beperkingen of de plaats en cultuur waarin het opgroeit. Het onderwijsproject van Oye Lena bestaat uit verschillende educatieve deelprojecten, waaronder een naschools kleuterproject, onderwijs voor kinderen met een beperking en werken aan beter onderwijs met de plaatselijke bevolking.

oye-lena-1-onderwijs-project
problematiek-oya-lena-peru-wmh

Problematiek

De publieke scholen in Peru zijn in principe gratis. In de praktijk is dat echter niet het geval. Ouders moeten zelf voor materiaal (schriften, cursussen,..)  en een uniform zorgen en betalen een klein bedrag aan inschrijvingsgeld bij het begin van het schooljaar. Ondanks de leerplichtwet gaan veel kinderen reeds op jonge leeftijd niet naar school. In plaats daarvan helpen ze hun ouders thuis, verkopen ze spullen op straat of werken ze op het veld. Naast schoolverzuim is ook de kwaliteit van het onderwijs een groot probleem.