Peru – Hulp voor arme dorpsgemeenschap

Wat?

Vzw Los Gorriones zet zich in voor de bevolking van de arme landbouwersregio Nueva Union te Peru.

 

Hoe?

Sinds 2010 heeft de organisatie een peterschapproject, waardoor kinderen naar school kunnen en hun medische uitgaven zijn gedekt.

 

WMH helpt mee

WMH geeft een financiële bijdrage voor de inrichting van een multifunctioneel lokaal voor de dorpsgemeenschap, waaronder de kinderen en hun ouders. In het lokaal komen een activiteitenruimte, een dokterskabinet, bergruimte, keuken, bibliotheek, douche en toiletten.

Over vzw Los Gorriones

Vzw Los Gorriones werd in 2002 opgericht om de levenstandaard en de gezondheid van kinderen in de armste regio’s te helpen verbeteren. Het belangrijkste project van de organisatie is het Peterschapsproject, waarbij Belgische peters en meters Peruviaanse kinderen helpen. Verder heeft vzw Los Gorriones verschillende projecten op het gebied van onderwijs, opleidingen en gezondheid.

peru wmh 540
peru los gorriones wmh 540

Problematiek

Veel kinderen in Peru groeien op in kansarme gezinnen. Ouders hebben niet de mogelijkheid om hun kinderen naar school te laten gaan, ondanks de schoolplicht. In de dorpen zelf zijn de omstandigheden schrijnend en ontbreekt het vaak aan levensnoodzakelijke middelen en goede gezondheidszorg.