Schenken aan WMH via je testament

Waarom schenken aan WMH?

 

Help mensen in nood

WMH steunt jaarlijks meer dan 200 ontwikkelingsprojecten over de hele wereld. Met je (financiële) hulp kunnen we deze mensen ook in de toekomst blijven helpen. Hier vind je een aantal voorbeelden van projecten die we steunen.

 

Betaal minder successierechten
  • WMH is een vzw en betaalt daarom minder successierechten over het bedrag dat je schenkt (in Vlaanderen: 8,8%, Wallonië: 7%, Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 12,5%)
  • Als je schenkt via een duo-legaat, kan je een deel van je vermogen aan WMH schenken en tegelijkertijd je eigen erfgenamen bevoordelen

Worden zij jouw erfgenaam?

Veelgestelde vragen

Wat is een duo-legaat en hoe werkt het?

Het duo-legaat vindt zijn oorsprong in artikel 64, alinea 2 van het Wetboek van Successierechten. Dat stelt dat men in een testament kan bepalen dat persoon X een legaat ontvangt, vrij van successierecht, op voorwaarde dat persoon Y de last tot betaling van het successierecht van X overneemt.

 

Voorbeeld 1

Wettelijk erfrecht zonder duo-legaat

Jan laat 200.000 euro na aan zijn neef Frans en niets aan WMH. Bij de overdracht na zijn dood wordt de erfenis als volgt verdeeld:

Voorbeeld 2

Testament met duo-legaat

Jan laat 100.000 euro na aan zijn neef Frans en 100.000 euro aan WMH (die alle successierechten betaalt):

Frans WMH
Bruto legaat 200.000 0
Te betalen successierechten
45% op 75.000
55% op 50.000
65% op 75.000
.
33.750
27.500
48.750
Totaal: 110.000 0
Netto 90.000 0

Frans WMH
Bruto legaat 100.000 100.000
Te betalen successierechten
45% op 75.000 (deel Frans)
55% op 25.000 (deel Frans)
8,8% op 100.000 (deel WMH)
.
33.750
13.750

8800

Totaal 0 56.300
Netto 100.000 43.700
Dubbel voordeel

In bovenstaand voorbeeld kan Jan dus

  1. een groter bedrag aan zijn neef Frans nalaten
  2. én mensen in nood helpen door een schenking te doen aan WMH

Wie is er in het nadeel? De fiscus: zij ontvangen in het eerste voorbeeld 110.000 euro, en in het tweede voorbeeld maar 56.300 euro.

Kan ik ook goederen schenken aan WMH?

Ja, je kan zowel roerende als onroerende goederen schenken aan WMH.

 

We bekijken eerst of we de goederen kunnen inzetten voor één van onze ontwikkelingsprojecten. Als dat niet het geval is, verkopen we ze aan de beste prijs. De opbrengst gaat naar onze projectwerking.

 

Bekijk hier de lijst met goederen die we op dit moment kunnen gebruiken voor onze ontwikkelingsprojecten.

Wat gebeurt er met mijn schenking?

Help met jouw schenking mensen in nood over de hele wereld

 

Als WMH goederen krijgt, kijken we eerst of we ze kunnen gebruiken voor één van onze ontwikkelingsprojecten.

 

Is dat niet het geval, dan verkopen we je goederen aan de beste prijs. Met de opbrengst daarvan bouwen we waterputten, scholen, ziekenhuizen, ondersteunen we landbouwprojecten… en nog veel meer. Ook financiële giften komen ten goede aan onze projectwerking.

 

Wil je meer weten over de werking van WMH?

 

Lees meer over wat we doen en maak kennis met een aantal van onze ontwikkelingsprojecten.

Hoe stel ik een geldig testament op?

Eigenhandig testament

Dit is een testament dat je zelf met de hand schrijft. Het moet aan de volgende voorwaarden voldoen om geldig te zijn:

  • helemaal door jezelf met de hand geschreven (dus niet op een typemachine/computer)
  • gedateerd en ondertekend

 

Authentiek of notarieel testament

Bij dit testament dicteer je aan 1 of 2 notarissen.

 

Voorbeeld testament 1
Voorbeeld testament 2

Je wenst een som geld, een roerend of onroerend goed of een deel van je bezittingen na te laten aan WMH

vb testament 1 schenking WMH

Je hebt geen reservataire erfgenamen en je wenst WMH als algemeen erfgenaam aan te wijzen.

vb testament 2 schenking WMH
Kan ik mijn testament nog veranderen?

Ja, je kan je testament op elk moment veranderen. Alleen het laatst geschreven testament – dat alle vorige testamenten herroept – is geldig.