Togo – Steun landbouwproject

Wat?

Togo Debout vzw ondersteunt lokale ontwikkelingsprojecten in Togo zoals Association de Groupe de Développement Rural (AGRO-DR). Deze organisatie beoogt economische vooruitgang van de lokale bevolking via verdere uitbouw van de landbouw en veeteelt, met grote zorg voor het milieu.

Hoe?

In 2012 werd er een onderzoek gedaan naar de lokale behoeften van 17 broussedorpen. Op basis van dit onderzoek werd er gestart met de productie van maniok en het kweken van geiten. Dit succesvol project wordt nu uitgebreid naar 10 nieuwe dorpen in de regio.

 

WMH helpt mee

WMH geeft gedurende drie jaar (2015-2017) financiële steun aan het landbouwproject AGRO-DR

Over het werk van Togo Debout
Togo Debout engageert zich om in Togo, en bij uitbreiding in naburige West-Afrikaanse landen, ontwikkelingsprojecten op te zetten. Meer specifiek heeft Togo Debout tot doel om lokale ontwikkelingsprojecten te ondersteunen in diverse domeinen van het maatschappelijke en economische leven en de nodige materiële, financiële en menselijke hulpbronnen te verzamelen om de gekozen acties te helpen realiseren. Daarnaast wil Togo Debout ook een structureel kader te bieden voor oriëntatie van en overleg over de te steunen projecten

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

Problematiek

De landbouwbevolking in de brousse van Togo is zeer arm. Door de gebrekkige infrastructuur en het beperkte en dure transport leeft deze bevolkingsgroep erg geïsoleerd.