Kameroen – Drinkbaar water en sanitair voor school

Wat?

SAMACCOL zet zich in voor middelbaar onderwijs voor iedereen.

Hoe?

De organisatie bouwde een middelbare school in Binshua (Kameroen). Op de Samaccol (Saint Marcellin’s Comprehensive College)  Campus krijgen leerlingen kwaliteitsvol onderwijs en hebben ze ook toegang tot voldoende drinkbaar water.

WMH helpt mee

WMH geeft een financiële bijdrage voor de bouw en aansluiting van een tweede sanitair blok bij de school.

Over Sammacol
Marijke De Vos en Denis Mudi Tanto (afkomstig uit Kameroen) zetten zich via werkgroep SAMACCOL in voor onderwijskansen voor minderheidsgroepen die nu moeilijk toegang hebben tot middelbaar onderwijs.

Marijke De Vos en Denis Mudi Tanto
school kameroen

Problematiek
Het lager onderwijs in Kameroen is gratis, maar het middelbaar niet. Veel gezinnen hebben niet voldoende financiële middelen om (al) hun kinderen naar school te laten gaan. Meestal gaan de jongens dan naar school en de meisjes blijven thuis om te helpen met het huishouden. Op sommige scholen zijn meisjes niet welkom, evenals kinderen met een beperking. Op de SAMACCOL campus is iedereen welkom: jongens en meisjes, met of zonder beperking, ongeacht afkomst of gelooofsovertuiging.