WERELD MISSIE HULP SOLIDAIR MET OEKRAÏNE

Sedert het uitbreken van de oorlog in Oekraïne (24 februari 2022) komen we tegemoet aan de concrete behoeften van de getroffen bevolking. Nu zoveel maanden later, doen we dat nog steeds en leggen we de focus op alle slachtoffers.

Door voortdurende bombardementen is de toegang voor humanitaire hulpverlening in bepaalde regio’s erg beperkt, waardoor sommige getroffen bevolkingsgroepen geen toegang hebben tot elementaire hulp.

Door de schade aan de waterinfrastructuur zitten honderdduizenden mensen zonder veilig drinkwater waardoor het risico op door water overgedragen ziekten toeneemt. Velen hebben geen toegang toegang meer tot essentiële diensten zoals gezondheidszorg en er is een tekort aan medicijnen en vaccins.

EEN STRENGE WINTER OP KOMST

De winter vormt een extra bedreiging. Met ijskoude temperaturen tot -20° C en zware sneeuwval zal het leven voor de bevolking nóg moeilijker worden.

Na recente aanvallen op de energie- en elektriciteitsinfrastructuur is bij 1,5 miljoen Oekraïense gezinnen de stroom uitgevallen en vreest men dat verdere aanvallen ervoor zullen zorgen dat heel het land zonder electriciteit of verwarming komt te zitten.

In heel het land hebben de mensen nood aan veiligheid, stabiliteit, bescherming en psychologische ondersteuning.

ZIJ HEBBEN DRINGEND ONZE HULP NODIG!

WMH ORGANISEERT TRANSPORTEN MET DIVERSE HULPGOEDEREN IN SAMENWERKING MET ONZE BETROUWBARE PARTNER IN LVIV, THE MALTESE AID SERVICE. ZO STUURDEN WE REEDS RUIM 65 TON DROGE VOEDING, MELKPOEDER, HYGIËNEPRODUCTEN, WARME KLEDING, SCHOENEN, DEKENS, MATRASSEN, ZIEKENHUISKLEDING…

We blijven de situatie op de voet volgen en willen, samen met verenigingen, winkels, bedrijven en weldoeners onze krachten blijven bundelen en solidair zijn.

Heb jij interesse om mee een beetje warmte te schenken? Neem dan contact op via info@wereldmissiehulp.be of bel naar 03 454 14 15. Wil je bijdragen aan de hulpverlening door middel van een gift? Schrijf je gift dan over naar het Fonds vrienden van Wereld Missiehulp op bankrekeningnummer: BE10 0000 0000 0404. Gebruik als gestructureerde mededeling ***016/0890/00077***

Voor giften van 40,00 euro en meer krijg je een fiscaal attest. Daarmee geniet je van 45% belastingvermindering. Zo kost een gift van 40,00 euro maar 22,00 euro.

WIJ HOPEN MET HEEL ONS HART OP VREDE!

Geen reactie's

Geef een reactie