Studenten gaan voor duurzaamheid

Academics for Development is een vrijwilligersorganisatie die ieder jaar studenten naar het buitenland stuurt om daar sociale projecten uit te werken. Julie en Theresa zijn twee van deze studenten en na hun avontuur hebben ze niets dan lof over AFD. Hoe hebben zij genderongelijkheid ervaren in hun projecten? Een gesprek met twee begeesterde studenten over engagement, gelijke kansen en plastic verbranden.

“Elk jaar organiseren we met AFD wereldwijd een aantal sociale projecten waarvoor studenten zich kunnen engageren. Gedurende het volledige academiejaar werken ze dan in groepjes hun toegewezen project uit, door onder meer contacten te leggen, plannen op te stellen en financiering te zoeken. Vervolgens gaan ze tijdens hun zomervakantie zes tot acht weken naar het land in kwestie om het project te realiseren.”

“Als groep meisjes word je niet altijd even serieus genomen. Bij een van de bureaus werden we bijna letterlijk in ons gezicht uitgelachen.”  

AFD is een vrij jonge vrijwilligersorganisatie met zeven kaarsjes op de verjaardagstaart. Momenteel lopen er een zevental projecten met ongeveer veertig studenten van verschillende studierichtingen. “Ik studeer rechten, Theresa antropologie en de disciplines van de andere studenten gaan van agricultuur over geschiedenis tot biomedische wetenschappen”, aldus Julie. “Bovendien zijn we de laatste jaren enorm gegroeid en hebben we internationale vertakkingen in Utrecht, Stellenbosch, Kaapstad en Montreal.”

Julie in Oeganda

Theresa in India

Theresa heeft al wat ervaring achter de kiezen en is duidelijk trots op haar werk als projectleider. “Vorig jaar werkte ik aan het laten renderen van een opvangtehuis voor kansarme meisjes in Chennai, Zuid-India. In die regio zijn er namelijk twee opvangtehuizen aanwezig: een voor jongens en een voor meisjes. Dat van de jongens krijgt overheidssteun en dat van de meisjes niet, dus voor die laatste moest er een inkomen gegenereerd worden. Een jammerlijk voorbeeld van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in bepaalde landen. Maar het voelt goed om daar iets aan te kunnen doen.”

“Momenteel proberen we daar ook een soort toerismebureau op te starten waarmee we voor vrouwen werkgelegenheid willen creëren. Vorig jaar hebben we daarvoor contacten gelegd met lokale reisagentschappen, maar je merkt dat de bazen van die agentschappen bijna altijd mannen zijn. Als groep meisjes word je dan niet altijd even serieus genomen. Bij een van de bureaus werden we bijna letterlijk in ons gezicht uitgelachen. Met een man erbij was dat waarschijnlijk niet gebeurd.”

“We willen met AFD graag de wereld een beetje beter maken en studenten de kans bieden om daaraan mee te werken.”

Julie werkte vorig jaar in Oeganda aan een project rond afvalverwerking. Ook zij zag met eigen ogen hoe de genderkloof vrouwen benadeelt. “In Oeganda wordt er absurd veel plastic gebruikt en bovendien wees ons onderzoek uit dat vooral kinderen en vrouwen met dat afval en de zogenaamde ‘verwerking’ ervan in aanraking komen.”

“Vrouwen regelen doorgaans het huishouden en bekommeren zich dus ook om het afval. Maar er is geen ophaaldienst en de dichtstbijzijnde container is te ver weg. Verbranden is de makkelijkste optie. Dat heeft uiteraard een grote impact op het milieu én de gezondheid van die vrouwen en kinderen.”

Julie met haar teamgenoten in Oeganda

“Gelukkig zien we dat ons werk een verschil maakt”, verduidelijkt Theresa. “Een hele samenleving omkeren op korte termijn is natuurlijk niet mogelijk, maar we merken dat onze inzet geapprecieerd wordt en dat zowel vrouwen als mannen nieuwe kansen krijgen.”

“Ook veranderen onze projecten de perceptie van de studenten die eraan werken. Hun horizon verbreedt als het ware. We willen met AFD graag de wereld een beetje beter maken en studenten de kans bieden om dat ook te doen. Traag maar gestaag vergroten we daarmee het bewustzijn over duurzame ontwikkelingssamenwerking, en dat is waar het uiteindelijk om gaat.”

Dit artikel is een online versie van het stuk dat verscheen in themanummer ‘Sterke vrouwen’ van ons MERCIE-magazine dat in december 2019 verscheen. Lees zeker ook onze andere artikels over projecten voor en door vrouwen.  

Geen reactie's

Geef een reactie