Van Bendelid naar Webdesigner

VIA Don Bosco ondersteunt al vijftig jaar lang beroepsscholen en tewerkstellingsbureaus in verschillende Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. Dat doen ze ook in El Salvador, waar de organisatie vooral inzet op beroepsopleidingen voor de meest kwetsbare jongeren.

El Salvador is een van de moeilijkstelanden waarin VIA Don Bosco actief is. Hetonderwijssysteem is niet aangepast aan de nodenvan kansarme jongeren, waardoor leerlingen diehet moeilijk hebben in het traditionele onderwijsuit de boot vallen. Bovendien kampt het landmet drugsproblemen en geweld door tweerivaliserende bendes. Sommige jongeren wordendoor hun sociale omgeving onder druk gezet omzich bij een bende te voegen, anderen wordenverleid door het geld en de status.

De jongeren krijgen naast een praktische opleiding ook enkele essentiële life skills mee”

Met hun steun voor lokale opleidingscentra wil VIA Don Bosco deze groep jongeren een alternatieve weg tonen. In de centra kunnen jongeren een praktische beroepsopleiding tot bijvoorbeeld automechanicus, webdesigner of schoonheidsspecialist volgen. Daarnaast leren ze er meer algemene life skills, zoals discipline en stiptheid.

VIA 5 w

Het doel? Tewerkstelling

Om te verzekeren dat de jongeren na hun opleiding een goede job vinden, werken VIA Don Bosco en de opleidingscentra samen met een tewerkstellingsbureau. Hier wordt samen met de jongeren gezocht naar een gepaste stageplek of job. Jongeren die graag als zelfstandige een eigen zaak willen starten, kunnen bij het tewerkstellingsbureau terecht voor advies en trainingen.

Deze steun bij het zoeken naar werk, is cruciaal, zeker in El Salvador. Bij lokale handelaars bestaat er vaak een stigma tegenover jongeren, omdat zij regelmatig ingezet worden door bendes om lokale handelaars af te persen of te bedreigen. Het tewerkstellingsbureau kan werkgevers vaak overtuigen de jongeren toch een kans te geven.

p. 4-5_SOWFRE_2018_2_El Salvador alternatief 2 w

Jongeren kunnen ook bij het tewerkstellingsbureau terecht als ze problemen ervaren op het werk. Er wordt dan geprobeerd om samen met de jongere naar een goede oplossing te zoeken. Sommige buurten worden bijvoorbeeld  zo sterk gedomineerd worden door een bende, dat jongeren uit andere buurten er niet welkom zijn – ook niet om te werken. Dan wordt samen op zoek gegaan naar een andere stageplaats of job.

Opleidingen moeten steeds aansluiten op de noden van de arbeidsmarkt”

Door het machismo in de Salvadoraanse samenleving, hebben vrouwen het niet altijd makkelijk. Er wordt van hen verwacht dat ze, naast een job de zorg voor kinderen en het huishouden op zich nemen. VIA Don Bosco steunt daarom verschillende initiatieven die helpen verzekeren dat vrouwen alle kansen krijgen. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat alle opleidingen open staan voor beide geslachten.

Ook voor het milieu hebben ze aandacht. Zo komt er binnenkort een nieuwe opleiding waar jongeren alles kunnen leren over het onderhouden en plaatsen van zonnepanelen. Kennis waar overigens veel vraag naar is – op die manier wordt er meteen voor gezorgd dat opleidingen goed aansluiten op de noden van de arbeidsmarkt.

DSCN0028 w

‘Jonge moeder zkt werk’, als autotechnicus!

Eén van de jongeren die een opleiding volgt in zo’n opleidingscentrum is Jacqui. Deze jonge alleenstaande moeder hoopt met haar opleiding tot autotechnicus een goede job te vinden om zo haar zoontje en familie meer kansen te bieden. Het liefste zou ze na haar opleiding zelf als leerkracht automechanica aan de slag gaan.

“Jacqui is vastbesloten om te bewijzen dat vrouwen perfect de job van autotechnicus kunnen uitvoeren”

Jacqui Via Don Bosco w

Omdat ze een traditioneel mannelijk beroep aanleert, krijgt ze soms negatieve reacties. Toch laat ze zich hier niet door ontmoedigen. Ze doet haar werk graag en is vastbesloten om te bewijzen dat vrouwen deze job kunnen. Haar zoontje gelooft alvast wel in haar, en wil zelf ook later graag autotechnicus worden.

Niettemin heeft Jacqui het niet altijd makkelijk om haar opleiding te combineren met de zorg voor haar zoontje. Omdat hij binnenkort naar school gaat en ze hem soms zelf naar daar naartoe zal moeten brengen, zal ze soms te laat zijn voor haar lessen. Omdat de begeleiders in haar opleidingscentrum begrijpen dat ze als jonge moeder wel wat extra ondersteuning kan gebruiken, zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt.

“Door jongeren een alternatieve weg te tonen, maken we hen weerbaarder”

Door jongeren een alternatieve weg naar succes te tonen, maken ze hen weerbaarder tegenover de bendes en het geweld die het land teisteren. VIA Don Bosco vertolkt met haar programma dus een belangrijke rol in El Salvador. Dat steunen we vanuit WMH met volle overtuiging.

Benieuwd naar de werking van VIA Don Bosco? Check dan zeker viadonbosco.org. VIA Don Bosco organiseert ook verschillende evenementen die je hier kan terugvinden.

Dit artikel is een langere versie van het stuk dat verscheen in themanummer ‘Recht op Onderwijs!’ van ons MERCIE-magazine dat in april 2019 verscheen. Lees zeker ook onze andere artikels omtrent onderwijs en hoe WMH daarin haar duurzame steentje bijdraagt!

Geen reactie's

Geef een reactie