Verse vis en vlees op de marktjes

Vzw Horizon Ethical Projects kon, dankzij de financiële steun van en in samenwerking met Wereld Missie Hulp, een koelkamerproject tot stand brengen in Idiofa. Het project betreft de restauratie en de aanpassing van een koelinstallatie en een vrieskamer. Zo kunnen landbouwproducten, voedingswaren en drank goed bewaard worden.

Horizon Ethical Projects, of kort gezegd HEP, ontstond in 2002. Het doel van deze organisatie is verschillende hulpprojecten op te starten ten voordele van kansarme mensen in het Zuiden en in Oost-Europa. HEP draagt zijn steentje bij door activiteiten resultaatgericht uit te werken. De organisatie doet dit door de bestaande en de lokale initiatieven structureel te helpen bij hun programma’s. Voor het project in Idiofa werkt HEP samen met het plaatselijke bisdom Idiofa. Het project kadert in agro-pastorale en commerciële activiteiten die de lokale bevolking uiteindelijk zelfredzaam moeten maken.

Frank Van Praet, initiatiefnemer voor de oprichting van VZW Horizon Ethical Projects, geeft meer uitleg over het project: “Het doel was een bestaande, verouderde vriescel te renoveren en om te bouwen tot een koelcel. De koelcel dient als rustruimte om slachtvlees en verse vis te koelen tot 7° Celsius. Vanuit de cel kunnen de plaatselijke handelaars en vissers de gekoelde waren in frigoboxen meenemen naar de markten in de buurt. Zo kunnen ze verse waren aan de bevolking aanbieden. Tegelijkertijd kan de koelruimte gebruikt worden door behoeftige mensen om kleine voorraden bederfbare voedingswaren tijdelijk in op te slaan.”

Het project Idiofa is een samenwerking tussen Vlaanderen en de Democratische Republiek Congo. Voor elk project kan vzw Horizon Ethical Projects rekenen op de hulp en de expertise van jonge en talentvolle thesis-studenten. De studenten worden gecoacht door experten die door HEP worden aangesteld op basis van hun deskundigheid en ervaring. Belangrijk is dat elke projectmedewerker vanuit zijn of haar eigen passie werkt en dus niet vergoed wordt. “Voor het project van Idiofa konden we rekenen op de expertise van een masterstudent van de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen. Hij maakte ter plaatse een voorstudie van de uit te voeren werkzaamheden. Daarna kregen we ook hulp van twee studenten elektromechanica en klimatisering van de Artesis Plantijn Hogeschool in Boom. Zij begeleidden de werkzaamheden in Idiofa,” aldus Frank Van Praet.

Welkom in Idiofa
Idiofa is de naam van een stad in de provincie Bandundu (savannehoogvlaktes) op 120 km van Kikwit en 860 km van de hoofdstad Kinshasa. De stad is ook de zetel van het plaatselijke bisdom. De inwoners (1.450.000) spreken Frans, Kikongo en in mindere mate Lingala. In 2012 werd er in de ondergrond diamanten ontdekt die een tijd lang illegaal werden ontgonnen en geëxporteerd. In 2014 werd het 100-jarig bestaan van het ‘territoire Idiofa’ officieel gevierd. In de afgelopen jaren is de algemene toestand in de provincie (oppervlakte 20.000 km2) erg verslechterd. Wegen en waterwegen zijn slecht en worden niet onderhouden. De voorziening van drinkbaar water en elektriciteit is problematisch. De landbouwbevolking is gedemotiveerd en profiteert ook niet van de kappingen en de verkoop van tropische hardhoutsoorten die meestal illegaal gebeuren.

Geen reactie's

Geef een reactie