De waarde van water in het amazonewoud

De nomadische bevolking van Madija Indianen in het Braziliaanse Amzonewoud kampt al jaren met enorme kindersterfte door de consumptie van verontreinigd water. Ze halen hun drinkwater uit de (Purus)rivier of uit met de hand gegraven kuilen en waterputten.

Dit (stilstaand) water, in combinatie met afvalwater van de nederzettingen hogerop de rivier en de kwikvervuiling door illegale goudwinning, net over de grens met Peru, maakt niet alléén kinderen maar ook volwassenen regelmatig ziek.  Het zijn uiteindelijk vaak de kinderen die sterven aan ondervoedings-verschijnselen vanwege diarree, koorts en braken.

We Make Hope vzw (WMH) draagt bij in de sanering van bestaande waterputten en in de aanleg van nieuwe door lokale handwerkers.  Vijftien dorpen, allemaal gelegen aan de oevers van de rivier, beschikken inmiddels over veilige drinkplaatsen.  Nu al staat vast dat door de implementatie van het saneren van de waterputten het kindersterftecijfer voor de komende jaren drastisch zal afnemen.

Vanaf het ogenblik dat de steun van We Make Hope werd aangekondigd bij de lokale gemeenschap was er grote dankbaarheid en enthousiasme bij de mensen. Voor een volk dat door vele organisaties en instanties wordt vergeten, betekent dit project heel veel.  Niet enkel een verschil op leven en dood maar een grote stap in de toenadering en de ontvankelijkheid om op steun te kunnen rekenen.  Het is een eerste belangrijke stap in de ondersteuning van een mooi maar kwetsbaar volk.”

Bart Schols – projectleider

Geen reactie's

Geef een reactie