‘We willen gehandicapten levenskansen geven’

In de Filipijnen leven miljoenen gehandicapten, maar de zorg voor hen is uiterst beperkt. Vooral meervoudig gehandicapten kunnen bijna nergens terecht. Bij het Handicapped Centre Lourdes (HCL) in Manila (Filipijnen) zijn ze wel welkom.

 

Het Filipijnse centrum kwam onder de aandacht van WMH, doordat het FNF (Filipijnen Noodfonds) een projectaanvraag indiende voor dit centrum. FNF zet zich al sinds 2008 in voor het centrum, onder andere door fondsen te werven.

 

Wat het centrum uniek maakt is de warme en huiselijke aanpak. Het HCL wil geen tehuis zijn, maar een thuis voor gehandicapten. Ook heeft het centrum een voorbeeldfunctie voor de overheid en de bevolking. Momenteel bestaat er bijna geen zorg voor meervoudig gehandicapten, maar het centrum laat zien dat het wel kan. Het toont wat gerealiseerd kan worden en bewijst dat vooruitgang mogelijk en betaalbaar is.

 

FNF: ‘We willen deze gehandicapte mensen levenskansen te geven. Echte levenskwaliteit en een menswaardig bestaan. Door behandeling en opleiding leren ze zo goed als mogelijk te functioneren. Sommigen kunnen na een zekere tijd eenvoudige taken aanpakken. Men mag gehandicapten niet uitsluiten!’

Geen reactie's

Geef een reactie